ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Στις 9 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τελετή καθομολόγησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.

 

Σύνδεσμος Βίντεο