ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος Μ.Η.Υ.Σ. (Κτίριο Ε-Ισόγειο-Γραμματεία) έχει αναρτηθεί ο πίνακας αξιολόγησης των εργαστηριακών συνεργατών για το ακαδημαικό έτος 2017-2018.