Έναρξη μαθημάτων

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το πρόγραμμα την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014. Τα μαθήματα της Παρασκευής θα πραγματοποιούνται από 18:00 έως 21:00 στο αμφιθέατρο Α011, ενώ τα μαθήματα του Σαββάτου θα πραγματοποιούνται από 9:00 έως 12:00 και 12:00 έως 15:00 στο αμφιθέατρο Α011. Συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα κάνοντας κλικ στον τίτλο.