Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου και 2ου Κύκλου Σπουδών

Στις 28 Φεβρουαρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των νέων φοιτητών του 2ου κύκλου σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», στις 10:00, αίθουσα Ε06. Οι καθηγητές του προγράμματος θα παρουσιάσουν τα μαθήματά τους και θα ακολουθήσει συζήτηση γνωριμίας.

Οι φοιτητές του 1ου κύκλου σπουδών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το Γ’ Εξάμηνο σπουδών, θα ενημερωθούν για τα μαθήματα του εξαμήνου τους και θα συζητήσουν με τους καθηγητές του προγράμματος τα θέματα των διπλωματικών εργασιών.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί σχετικά με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΠΙΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ PROJECT ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ»