Αρχική Σελίδα

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε. ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1984, στα πλαίσια του Νόμου 1404/83,  στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., με σκοπό να καλύψει την υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ειδικευμένων μηχανικών στο πεδίο των υπολογιστικών συστημάτων.

Από τον Φεβρουάριο του 2014 το Τμήμα Μ.Η.Υ.Σ. διοργανώνει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εφαρμοσμένα Πληροφοριακά Συστήματα», το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου Ν. 3685/16.07.2008 (ΦΕΚ 140/28-1-2014/τ. Β’).

Από το Σεπτέμβριο του 2016  το Τμήμα Μ.Η.Υ.Σ., σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του NottinghamSchool of Education, Μ. Βρετανία, διοργανώνει το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής και τις Μαθησιακές Τεχνολογίες», το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου Ν. 3685/16.07.2008 (έγκριση ΦΕΚ 106_27.01.2016_τ. Β’_Αριθμ. 78).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ